1. Anasayfa
 2. Bilim

Tarihte İz Bırakmış 10 Bilim İnsanı

Tarihte İz Bırakmış 10 Bilim İnsanı
1

Bilim, doğayı ve evreni anlamak, açıklamak ve öngörmek amacıyla sistematik olarak yapılan araştırmaların ve deneylerin toplamıdır. Bilim, gözlemlere dayalı olarak oluşturulan hipotezleri test etme, veri toplama, analiz etme ve sonuç çıkarma süreçlerini içerir. Bilimin temel amacı, dünya üzerindeki olayları, nesneleri ve olguları anlamak ve bu bilgiyi sistematik bir şekilde düzenleyerek genel yasalar ve kurallar ortaya koymaktır. İnsanlık var olduğundan beri birçok bilim insanı gelmiş geçmiştir. Bu makalemizde sizlere içlerinden en bilinen bilim insanlarını listeledik.

İnsanlık Tarihinde İz Bırakmış 10 Bilim İnsanı

Bilim, sürekli gözlem, deney ve tekrarlanabilirlik ilkesine dayanır. Bilimsel yöntem, bir sorunu çözmek veya bir soruya cevap bulmak için kullanılan sistematik bir yaklaşımı ifade eder. Bilim, doğrulanabilir ve test edilebilir bilgileri ortaya çıkararak, bilgiye dayalı bir ilerleme sağlar. İşte en çok bilinen 10 bilim insanı:

Nikola Tesla

Nikola Tesla, 10 Temmuz 1856’da günümüzde Hırvatistan sınırları içinde kalan Smiljan köyünde doğmuş bir mucittir. Tesla, elektromanyetizma, elektrik ve manyetizma alanlarında önemli çalışmalar yapmış ve bu alanlarda birçok patent almış bir bilim adamıdır. Ayrıca, alternatif akım (AC) elektrik sistemini geliştirmesiyle tanınır.

Tesla’nın en önemli katkılarından biri, elektriği uzun mesafelerde taşıma konusundaki çalışmalarıdır. Alternatif akımın kullanımını yaygınlaştırması, elektrik enerjisinin daha uzun mesafelere etkili bir şekilde iletilmesini mümkün kılmıştır. Bu da elektrik enerjisinin toplu üretim ve dağıtımını kolaylaştırmıştır.

Bunun yanı sıra, Tesla’nın kablosuz enerji iletimi konsepti, manyetik alanlar üzerine yaptığı çalışmalar ve radyo dalgaları üzerine öncü çalışmaları da önemlidir. Ancak, Tesla’nın yaşamı boyunca birçok icadı olmasına rağmen, finansal zorluklar ve bazı kişisel seçimler nedeniyle hayatının büyük bir kısmında maddi sıkıntılar yaşamıştır.

Nikola Tesla, 7 Ocak 1943 tarihinde New York’ta hayata gözlerini yummuştur. Günümüzde Tesla, elektrik ve manyetizma konularındaki öncü çalışmaları nedeniyle bir bilim kahramanı olarak kabul edilmekte ve adı bir dizi teknolojik gelişme ve yeniliğe verilen saygıyla anılmaktadır.

Isaac Newton

Isaac Newton (d. 25 Aralık 1642, Woolsthorpe, Lincolnshire, İngiltere – ö. 20 Mart 1727, Kensington, Londra, İngiltere), ünlü İngiliz fizikçi, matematikçi, astronom ve filozoftur. Newton, bilim tarihindeki en önemli figürlerden biri olarak kabul edilir ve klasik mekanik teorisini formüle eden kişi olarak büyük bir üne sahiptir.

Newton, evrensel çekim yasası, hareket yasaları ve diferansiyel ve integral hesaplamada önemli matematiksel keşifleriyle bilinir. 1687’de “Principia Mathematica” adlı eserinde bu temel çalışmalarını sunarak, mekaniği matematiksel bir çerçeveye oturtmuş ve evrensel çekim kavramını ortaya atmıştır.

Ayrıca, Newton’un ışık ve renk konularında yaptığı deneyler ve prizmanın ışığı renklerine ayırma özelliğini keşfi, optik alanında da önemli katkılarda bulundu. Bu deneylerini “Opticks” adlı eserinde yayımladı.

Newton, aynı zamanda matematikte kullanılan diferansiyasyon ve integral hesaplamalarını geliştirmesiyle de bilinir. Bu alandaki çalışmaları, matematiksel analizin temellerini atmıştır.

Isaac Newton, bilimsel gelişmelere yaptığı büyük katkılarla, fizik ve matematiğin öncülerinden biri olarak kabul edilir ve genel olarak tüm zamanların en büyük bilim insanlarından biri olarak değerlendirilir.

Galileo Galilei

Galileo Galilei (15 Şubat 1564 – 8 Ocak 1642), İtalyan matematikçi, fizikçi, astronom ve filozoftur. Modern bilimsel yöntemin öncülerinden biri olarak kabul edilir ve gökbilimdeki önemli gözlemleri, matematikteki katkıları ve bilimsel metodun savunucusu olmasıyla tanınır.

Galileo’nun en önemli katkılarından biri, teleskopu kullanarak yaptığı gözlemlerle gerçekleşti. 1609’da kendi tasarımı olan bir teleskop geliştirdi ve Ay’ın yüzeyindeki dağları, Jüpiter’in dört büyük uydusunu (Galilean uyduları olarak bilinir) ve Venüs’ün evrelerini keşfetti. Bu gözlemleri, Kopernik’in heliosentrik modelini destekledi ve dünya merkezli evren modeline karşı çıktı. Ancak, bu durum, dönemin Katolik Kilisesi’nin tepkisini çekti ve Galileo, Kilise tarafından 1616’da heliosentrik görüşleri savunduğu gerekçesiyle uyarıldı.

Galileo’nun 1632’de “Diyaloglar Üzerine Yeni Bilim” adlı eseri, güneş merkezli sistemi destekleyen ve Ptolemaic (dünya merkezli) modeli eleştiren bir eserdi. Bu kitap, Kilise’nin karşı çıkmasına neden oldu ve Galileo, 1633’te Roma’da İnkat edilmeye zorlandı. Daha sonra ölümüne kadar ev hapsinde tutuldu.

Galileo, bilimsel metodu vurgulayan ve gözlemlerin ve matematiksel analizin bilimsel keşifte önemli olduğunu savunan bir bilim adamıydı. Bu yaklaşım, bilim dünyasında devrim niteliğinde bir değişikliği simgeler ve modern bilimsel düşünceye önemli bir katkı yapar.

Albert Einstein

Albert Einstein (14 Mart 1879 – 18 Nisan 1955), Almanya doğumlu teorik fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi bir bilim adamıdır. Einstein, modern fizikte bir devrim yaratan, özel görelilik ve genel görelilik teorilerini formüle eden kişidir.

Einstein, 1905 yılında özel görelilik teorisini yayımlayarak, zamanda ve uzayda göreceliliğin temel prensiplerini açıkladı. Bu teori, gözlemcinin hızına bağlı olarak zamanın, uzayın ve kütle-enerji ilişkisinin nasıl değiştiğini tanımlar. E=mc² denklemi, bu teorinin ünlü bir ifadesidir ve kütle ile enerji arasındaki ilişkiyi gösterir.

1921 yılında, fotoelektrik etki üzerine yaptığı çalışmalar nedeniyle Nobel Fizik Ödülü’nü kazandı. Aynı zamanda, genel görelilik teorisini 1915 yılında yayımladı. Bu teori, kütleçekimin uzay-zamanı nasıl eğip büktüğünü açıklar.

Einstein, Nazi Almanyası’ndan kaçarak Amerika Birleşik Devletleri’ne yerleşti ve Princeton Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yaptı. II. Dünya Savaşı sırasında nükleer silahların etik ve politik konularında uyarılarda bulundu. Hayatı boyunca birçok alanda bilimsel ve felsefi çalışmalar yaptı. Einstein, hem bilim dünyasında hem de genel kültürde büyük bir saygı ve ün kazanmış bir bilim insanı olarak hafızalarda yaşamaktadır.

Marie Curie

Marie Curie, tam adıyla Maria Skłodowska-Curie (7 Kasım 1867 – 4 Temmuz 1934), Polonya asıllı Fransız fizikçi ve kimyagerdir. Radyoaktivite alanındaki çalışmalarıyla iki ayrı Nobel Ödülü kazanarak, Nobel ödülü kazanan ilk kadın bilim insanı olarak tarihe geçmiştir. İlk önce Fizik dalında (1903), ardından Kimya dalında (1911) ödül almıştır.

Marie Curie’nin en önemli katkılarından biri, eşi Pierre Curie ile birlikte yaptığı radyoaktivite üzerine yaptığı çalışmalardır. 1898’de, uranyumun radyoaktif özelliklerini inceledi ve polonyum ve radyum elementlerini keşfetti. Radyoaktif özellikleri belirleyerek bu alanın temellerini atmıştır.

Aynı zamanda, I. Dünya Savaşı sırasında taşınabilir röntgen cihazları geliştirmesi ve bu cihazları savaş alanında kullanması da onun önemli başarılarından biridir. Bu cihazlar, yaralılara tıbbi yardım sağlamak ve yaralanmış askerleri hızlı bir şekilde teşhis etmek için kullanılmıştır.

Marie Curie, bilim dünyasında sadece cinsiyeti nedeniyle karşılaştığı ayrımcılığa rağmen büyük bir başarı elde etmiştir. Aynı zamanda birçok genç kadına bilimde kariyer yapma konusunda ilham kaynağı olmuştur. Marie Curie’nin çalışmaları, günümüzde radyoloji ve nükleer fizik alanlarında yapılan araştırmalara temel teşkil etmektedir.

Thomas Edison

Thomas Edison (11 Şubat 1847 – 18 Ekim 1931), Amerikalı bir mucit ve işadamıdır. Edison, birçok icat yapmış ve patent almış, özellikle de elektrik ve aydınlatma alanında büyük başarılar elde etmiştir. Elektrikle ilgili bir dizi buluşu, endüstriyel devrim sırasında büyük bir etki yaratmıştır.

Edison’ın en bilinen icatlarından biri, ışığı bulandırmadan elektrikle aydınlatma sağlayan, daha önce kullanılan gaz lambalarına göre daha etkili olan, güvenilir ve ekonomik bir ampulün geliştirilmesidir. Bu icadı, 1879’da ilk kez kamuoyuna tanıtılan bir elektrik ampulüdür.

Edison, aynı zamanda endüstriyel araştırma ve geliştirme laboratuvarlarını organize etmede liderlik yaparak, birçok alanda yenilikçi çalışmaların gerçekleşmesine öncülük etti. Bu laboratuvarlarda çalışan birçok bilim adamı ve mühendis, çeşitli alanlarda önemli buluşlara imza atmıştır.

Edison’un diğer önemli icatları arasında ses kaydı ve çalma cihazları, kinetoskop (film projeksiyonu) ve fonograf (ses kayıt cihazı) bulunmaktadır. Bu buluşlar, müzik ve film endüstrileri üzerinde derin etkiler yaratmıştır.

Edison, dünya çapında sayısız icat ve patentle tanınan bir deha olarak bilinir ve Amerikan sanayi devriminde önemli bir rol oynamıştır.

Charles Darwin

Charles Darwin (12 Şubat 1809 – 19 Nisan 1882), İngiliz doğa bilimci ve evrimsel biyolojinin kurucusu olarak bilinir. “Türlerin Kökeni Üzerine” (On the Origin of Species) adlı eseri ile tanınan Darwin, evrim teorisini ortaya atarak türlerin zaman içinde evrimleştiği ve doğal seçilim süreciyle adapte oldukları fikrini savunmuştur.

Darwin, İngiltere’nin Shrewsbury kentinde doğdu. Cambridge Üniversitesi’nde tıp okumak için gittiği dönemde doğa bilimlerine ilgi duymaya başladı. 1831-1836 yılları arasında HMS Beagle gemisiyle yaptığı dünya seyahati sırasında, gözlemler yaparak ve fosil kayıtlarını inceleyerek evrim teorisini oluşturmaya başladı.

1859’da “Türlerin Kökeni Üzerine” adlı kitabını yayımladığında, evrim teorisi büyük bir çatışma yaratmıştır. Bu teori, o dönemde yaygın olan Tanrı’nın direkt müdahalesiyle oluşan türlerin ayrı ayrı yaratılma görüşüne karşı çıkıyordu. Charles Darwin’in evrim teorisi, türler arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları doğal süreçlerle açıklamaya çalıştı.

Darwin’in evrim teorisi, bilim dünyasında ve genel olarak toplumda büyük bir etki yaratmıştır. Bu teori, biyoloji, paleontoloji ve genetik gibi birçok bilim dalında yeni araştırmalara ve anlayışlara yol açmıştır. Charles Darwin, evrim biyolojisinin öncüsü olarak bilim tarihinde önemli bir figürdür.

Michael Faraday

Michael Faraday (22 Eylül 1791 – 25 Ağustos 1867), İngiliz fizikçi ve kimyagerdir. Elektromanyetizma üzerine yaptığı önemli çalışmalarla tanınmış ve elektromanyetik indüksiyonun temelini atmıştır. Bu çalışmaları, elektromanyetik alan teorisinin gelişmesinde büyük bir rol oynamıştır.

Faraday, 1791 yılında Güney Londra’da dünyaya geldi. Eğitimini tamamlayamadan, kendi çabalarıyla kendisini eğitti. 1812 yılında Sir Humphry Davy’nin laboratuvarına yardımcı olarak işe başladı ve bu dönemde kimya ve elektrik konularında önemli deneyler yapmaya başladı. Faraday, elektrokimya, elektromıknatıs, elektromanyetik indüksiyon ve elektroliz konularındaki çalışmalarıyla ünlüdür.

Faraday, 1821 yılında elektromanyetik indüksiyonu keşfetti. Elektrik akımının manyetik alan tarafından indüklenmesi prensibini bulması, elektromanyetik teorinin temelini atmıştır. Ayrıca, manyetik alanın bir iletken içinde elektrik akımı oluşturabileceğini de göstermiştir.

Elektromanyetik indüksiyonun yanı sıra, Faraday elektroliz konusunda da önemli çalışmalara imza atmıştır. “Faraday Kafesi” adını taşıyan elektromanyetik alanı engelleyen bir yapı da onun adını taşır.

Michael Faraday, bilimsel keşifleri ve katkıları nedeniyle birçok ödül almış ve 19. yüzyılın en önemli bilim adamlarından biri olarak kabul edilmiştir. Faraday, fizik ve kimya alanında birleştirici bir rol oynayarak modern fiziksel düşünceye zemin hazırlamıştır.

Stephen Hawking

Stephen Hawking (8 Ocak 1942 – 14 Mart 2018), İngiliz fizikçi, teorik kozmolog ve yazar olarak tanınan bir bilim insanıdır. Hawking, özellikle kara delikler, evrenin genişlemesi, kuantum mekaniği ve teorik fizik alanlarındaki çalışmalarıyla bilinir. Aynı zamanda, motor nöron hastalığı olarak bilinen ALS (Amyotrofik lateral skleroz) hastalığına yakalanmış olmasına rağmen, tekerlekli sandalye ve konuşma cihazı kullanarak yaşamını sürdürmüştür.

Hawking’in en bilinen çalışmalarından biri, kara deliklerin radyasyon yaydığını öne süren “Hawking radyasyonu” adlı teorisidir. Bu teori, kara deliklerin zaman içinde kütle kaybedebileceğini ve sonunda yok olabileceğini öne sürer. Hawking ayrıca evrenin genişlemesi konusundaki teorik çalışmalarıyla da tanınır.

1988 yılında yayımlanan “Zamanın Kısa Tarihi” adlı popüler bilim kitabı, geniş bir okuyucu kitlesi tarafından ilgiyle okunmuş ve Hawking’i dünya çapında daha da ünlü yapmıştır. Kitap, karmaşık fizik konularını anlaşılır bir şekilde açıklamaktadır.

Stephen Hawking, bilime yaptığı katkılardan ötürü birçok ödül almış ve teorik fizik alanında büyük bir etki bırakmıştır. Hawking, hem bilim dünyasında hem de genel kültürde popüler bir figür olmuş ve bilimle ilgili konularda geniş bir kitleye ulaşmıştır.

Rosalind Franklin

Rosalind Franklin (25 Temmuz 1920 – 16 Nisan 1958), İngiliz biyofizikçi ve kristalograftır. X ışınları kullanarak DNA’nın yapısını ve virüslerin yapısını anlamaya yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirmiştir. Ancak, DNA’nın yapısının keşfindeki katkıları genellikle James Watson ve Francis Crick’e atfedilmiş ve Franklin’in çalışmaları uzun süre göz ardı edilmiştir.

1951-1953 yılları arasında, King’s College London’da John Randall’ın liderliğindeki bir grup içinde, DNA’nın X ışını kristalografisi çalışmalarına öncülük etti. Franklin’in elde ettiği X ışını difraksiyon verileri, DNA’nın çift sarmallı heliks yapısını anlamak için önemli bir bilgi sağladı. Ancak, bu verilerin izinsiz kullanılması ve Franklin’in bilgisi dışında diğer araştırmacılarla paylaşılması, Watson ve Crick’in DNA’nın yapısını modelleme sürecinde kullanmalarına neden oldu.

Watson ve Crick, 1953 yılında DNA’nın çift sarmallı heliks yapısını modelledikleri orijinal makalelerinde, Franklin’in çalışmalarına başvurduklarını ancak bu verileri eleştirel bir şekilde değerlendirmediklerini belirtmişlerdir. Rosalind Franklin, 1958 yılında kanser nedeniyle 37 yaşında hayatını kaybetmiştir.

Franklin’in çalışmaları, genetik ve moleküler biyoloji alanındaki ilerlemelere büyük katkılarda bulunmuş, ancak uzun süre adil bir şekilde tanınmamıştır. Zamanla, Rosalind Franklin’in bilimsel katkıları daha fazla önemsenmiş ve takdir edilmiştir

Reaksiyon Göster
 • 1
  alk_
  Alkış
 • 0
  be_enmedim
  Beğenmedim
 • 1
  sevdim
  Sevdim
 • 0
  _z_c_
  Üzücü
 • 1
  _a_rd_m
  Şaşırdım
 • 0
  k_zd_m
  Kızdım

MuhendislerNetTr Ekibi

Yazarın Profili
Paylaş
İlginizi Çekebilir
slidyeni

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumlar (1)

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir