1. Anasayfa
 2. Nedir?

Sürdürülebilirlik Nedir?

Sürdürülebilirlik Nedir?
Sürdürülebilirlik Nedir?
2

Sürdürülebilirlik, günümüzde hem çevresel hem de toplumsal açıdan uzun vadeli refahın sürdürülmesine odaklanan bir kavramdır. Bu kavram, doğal kaynakların dengeli ve etkili bir şekilde kullanılması, çevrenin korunması, ekonomik faaliyetlerin adil ve uzun vadeli olması gibi unsurları içermektedir. Sürdürülebilirlik, mevcut nesillerin ihtiyaçlarını karşılamak için doğal kaynakları kullanırken, gelecek nesillerin de aynı kaynaklardan faydalanabilmesini sağlamayı hedefler.

Sürdürülebilirliğin Ana Boyutları

Sürdürülebilirlik üç ana boyutta ele alınır:

 1. Çevresel Sürdürülebilirlik: Doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanılması, biyoçeşitliliğin korunması, su ve enerji verimliliği gibi çevresel unsurları içerir. Bu, ekosistemlerin ve doğal kaynakların dengede tutulması anlamına gelir.
 2. Sosyal Sürdürülebilirlik: Toplumsal adalete, eşitliğe ve insan haklarına odaklanır. Sağlık, eğitim, iş güvencesi, güvenlik gibi sosyal unsurların sürdürülebilir olması önemlidir. Toplum içinde herkesin adil bir şekilde fayda sağlaması amaçlanır.
 3. Ekonomik Sürdürülebilirlik: Ekonomik faaliyetlerin uzun vadeli olması, gelir dağılımının adil olması, işletmelerin etik ve çevre dostu uygulamalara yönelmesi gibi unsurları içerir. Ekonomik sürdürülebilirlik, kar elde etme hedefiyle birlikte çevresel ve sosyal etkileri de göz önünde bulundurmayı amaçlar.

Sürdürülebilirlik, bireylerin, şirketlerin, toplumların ve devletlerin yaşam tarzlarını, iş süreçlerini ve politikalarını bu üç boyutu da dikkate alarak yönlendirmesi gerektiği bir yaklaşımı ifade eder. Bu sayede, gezegenin sınırları içinde kalınarak, doğal kaynakların tükenmesi ve çevresel sorunlar gibi küresel zorluklara karşı etkili bir mücadele yürütülebilir.

Sürdürülebilirliğin Temel İlkeleri

Sürdürülebilirlik, ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarda dengeli bir şekilde kaynakları kullanma ve gelecek nesiller için yaşanabilir bir dünya bırakma amacını taşıyan bir kavramdır. Sürdürülebilirliğin temel ilkeleri şunlardır:

 1. Ekonomik Sürdürülebilirlik:
  • Ekonomik faaliyetlerin uzun vadeli sürdürülebilir olması.
  • Gelir adaleti ve ekonomik fırsat eşitliği.
  • Kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılması.
 2. Sosyal Sürdürülebilirlik:
  • Toplumsal eşitlik ve adil bir sosyal sistem.
  • İnsan haklarına saygı.
  • Toplumun katılımı ve şeffaflık.
 3. Çevresel Sürdürülebilirlik:
  • Doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanılması.
  • Biyoçeşitliliğin korunması ve ekosistem sağlığının desteklenmesi.
  • Karbon ayak izinin azaltılması ve çevre kirliliği önleme.
 4. Uzun Vadeli Planlama ve Düşünce:
  • Gelecek nesillerin ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran uzun vadeli planlama.
  • Kısa vadeli kararlar yerine uzun vadeli etkileri değerlendirme.
 5. Yenilik ve Teknoloji:
  • Sürdürülebilir teknoloji ve yeniliklere yatırım yapma.
  • Kaynakları daha etkin ve çevre dostu yöntemlerle kullanma.
 6. Çoklu Paydaşlı İşbirliği:
  • İşletmeler, hükümetler, sivil toplum örgütleri ve diğer paydaşlar arasında işbirliği.
  • Ortak çözümler geliştirme ve uygulama.
 7. Denge ve Entegrasyon:
  • Ekonomik, sosyal ve çevresel hedefler arasında denge sağlama.
  • Farklı sürdürülebilirlik boyutlarını entegre etme.

Bu ilkeler, sürdürülebilirliği bir bütün olarak ele alarak ekonomik, sosyal ve çevresel hedefler arasında denge kurmayı amaçlar. İlkeler, farklı sektörlerde ve düzeylerde uygulanabilir ve adapte edilebilir. Sürdürülebilirliğin bu geniş kapsamlı ilkeleri, daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir dünya için rehberlik sağlamaktadır.

Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikası Nasıl Oluşturulur?

Kurumsal sürdürülebilirlik politikası, bir şirketin çeşitli boyutlardaki sürdürülebilirlik hedeflerini ve taahhütlerini belirleyen resmi bir belgedir. İşte bir kurumsal sürdürülebilirlik politikası oluşturmak için izlenebilecek temel adımlar:

 1. Liderlik ve Bağlayıcılık:
  • Üst düzey yönetim ve liderlik, sürdürülebilirlik hedeflerine bağlılığını ifade etmelidir.
  • Sürdürülebilirlik politikası, yönetim kurulu veya üst yönetim tarafından onaylanmalıdır.
 2. Çalışan Katılımı:
  • Çalışanların görüşleri ve katkıları alınmalıdır.
  • Çalışanlara sürdürülebilirlik hedeflerine katkıda bulunma fırsatları sunulmalıdır.
 3. Sürdürülebilirlik Değerleri ve Vizyon:
  • Şirketin sürdürülebilirlik değerleri ve uzun vadeli vizyonu belirlenmelidir.
  • Bu değerler ve vizyon, şirketin genel stratejik hedefleriyle uyumlu olmalıdır.
 4. Performans Göstergeleri ve Hedefler:
  • Ölçülebilir performans göstergeleri ve belirli sürdürülebilirlik hedefleri belirlenmelidir.
  • Hedefler, belirli bir zamanda ulaşılabilir ve ölçülebilir olmalıdır.
 5. Çevresel, Sosyal ve Ekonomik Boyutlar:
  • Politika, çevresel, sosyal ve ekonomik boyutları içermelidir.
  • Çevresel etkilerin azaltılması, sosyal sorumluluk taahhütleri ve ekonomik sürdürülebilirlik stratejileri bu kapsamda değerlendirilmelidir.
 6. Uyumluluk ve Kanıtlanabilirlik:
  • Politika, geçerli yasal düzenlemeler ve standartlarla uyumlu olmalıdır.
  • Belirtilen politika ve hedeflere ulaşma sürecinin izlenebilir ve denetlenebilir olması önemlidir.
 7. İletişim ve Şeffaflık:
  • Politika, tüm paydaşlara (çalışanlar, müşteriler, yatırımcılar, kamu) şeffaf bir şekilde iletilmelidir.
  • Şirketin sürdürülebilirlik performansı düzenli olarak raporlanmalıdır.
 8. Eğitim ve Farkındalık:
  • Çalışanlara sürdürülebilirlikle ilgili eğitimler ve farkındalık programları düzenlenmelidir.
  • Sürdürülebilirlik kültürünün yayılması için iç iletişim araçları kullanılmalıdır.
 9. Güncelleme ve İyileştirme:
  • Politika periyodik olarak gözden geçirilmeli ve gerektiğinde güncellenmelidir.
  • Hedeflere ulaşma süreci değerlendirilerek iyileştirmelere olanak tanınmalıdır.

Bu adımlar, bir şirketin sürdürülebilirlik politikasını oluşturmak ve uygulamak için kullanılabilecek genel bir rehberlik sağlar. Şirketin özelliklerine, sektörüne ve hedeflerine bağlı olarak, politika özelleştirilebilir.

Reaksiyon Göster
 • 0
  alk_
  Alkış
 • 0
  be_enmedim
  Beğenmedim
 • 0
  sevdim
  Sevdim
 • 0
  _z_c_
  Üzücü
 • 0
  _a_rd_m
  Şaşırdım
 • 0
  k_zd_m
  Kızdım

MuhendislerNetTr Ekibi

Yazarın Profili
Paylaş

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumlar (2)

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir