1. Anasayfa
 2. Bilim

Sıcaklık Nedir ve Nasıl Ölçülür?

Sıcaklık Nedir ve Nasıl Ölçülür?
Sıcaklık Nedir ve Nasıl Ölçülür?
2

Bu makalede, sıcaklık hakkında bilgi verilecek ve sıcaklığın nasıl ölçüldüğü açıklanacak. Sıcaklık, bir nesnenin veya ortamın içerdiği termal enerjinin bir ölçüsüdür. Sıcaklık, bir cismi veya ortamı soğuk veya sıcak olarak tanımlamamızı sağlar ve birçok farklı alanda önemli bir rol oynar.

Sıcaklığın ölçümü, çeşitli yöntemler kullanılarak gerçekleştirilebilir. Bu yöntemler, temaslı ve temas dışı olarak iki ana kategoriye ayrılabilir. Temaslı yöntemlerde, sıcaklık ölçümü için cihazın doğrudan nesneye veya ortama temas etmesi gerekmektedir. Temas dışı yöntemler ise nesnenin veya ortamın sıcaklığını temas etmeden ölçmeyi sağlar.

Kontakt yöntemleri arasında en yaygın kullanılanı termometrelerdir. Termometreler, genellikle cıva veya dijital olarak çalışır. Cıva termometreler, cıva sütunu içeren bir cam tüp ve sıcaklık değişimlerine tepki veren bir ölçekten oluşur. Dijital termometreler ise sıcaklık değerlerini elektronik olarak ölçer ve dijital bir ekranda gösterir.

Kontak dışı yöntemler arasında ise kızılötesi termometreler bulunur. Kızılötesi termometreler, nesnenin yüzeyinden yayılan kızılötesi ışınları algılayarak sıcaklık ölçümü yapar. Bu yöntem, temas gerektirmeyen hızlı ve pratik bir sıcaklık ölçümü sağlar.

Sıcaklık ölçümünde dikkat edilmesi gereken bazı faktörler vardır. Çevresel etkiler, ölçüm sonuçlarını etkileyebilir, bu nedenle ölçümler mümkün olduğunca kontrollü bir ortamda yapılmalıdır. Ayrıca, sıcaklık ölçüm cihazlarının düzgün çalışması için periyodik olarak kalibrasyon yapılması önemlidir.

Sıcaklık Nedir?

Sıcaklık, bir cismin içinde veya çevresindeki moleküllerin hareket enerjisinin bir ölçüsüdür. Bir cismin sıcaklığı, moleküllerin hareket hızıyla ilişkilidir. Sıcaklık, bir cismin ne kadar sıcak veya soğuk olduğunu belirlemek için kullanılan bir ölçü birimidir.

Sıcaklık, fiziksel sistemlerin davranışını etkileyen önemli bir özelliktir. Sıcaklık, maddelerin genleşme ve büzülme gibi termal özelliklerini etkiler. Ayrıca, kimyasal reaksiyon hızlarını, elektriksel dirençleri ve birçok diğer fiziksel ve kimyasal özellikleri de etkiler.

Sıcaklığın Ölçümü

Sıcaklığın ölçümü, farklı yöntemler kullanılarak gerçekleştirilebilir. Sıcaklık ölçümü için en yaygın kullanılan yöntemler arasında temas tabanlı ve kontak dışı yöntemler bulunmaktadır.

Temas tabanlı sıcaklık ölçüm yöntemleri, sıcaklığı doğrudan ölçmek için bir cihazın temas etmesini gerektirir. Bu yöntemler arasında termometreler en sık kullanılanlardır. Termometreler, sıcaklığı ölçmek için genellikle sıvı (örneğin civa) veya dijital sensörler kullanır. Civa termometreleri, civa sıvısının genleşmesi ve daralması prensibiyle çalışır. Dijital termometreler ise sensörler aracılığıyla sıcaklığı ölçer ve sonucu dijital olarak gösterir. Her iki yöntem de doğru sonuçlar verirken, dijital termometreler daha hızlı ve kolay kullanım sağlar.

34009009 thermomert4
Sıcaklık Nedir?

Kontak dışı sıcaklık ölçüm yöntemleri ise sıcaklığı temas etmeden ölçmeye olanak sağlar. Bu yöntemler arasında kızılötesi termometreler en yaygın olanlardır. Kızılötesi termometreler, nesnelerin yaydığı kızılötesi ışığı algılayarak sıcaklığı ölçer. Bu yöntem, temas tabanlı yöntemlere göre daha hızlı ve pratik bir şekilde sıcaklık ölçümü yapmayı sağlar. Kontak dışı yöntemler ayrıca, yüksek sıcaklıklarda veya hassas nesnelerde kullanılmak için de uygundur.

Sıcaklığın ölçümü için kullanılan cihazlar arasında termometreler, kızılötesi termometreler ve diğer kontak dışı sıcaklık ölçüm cihazları bulunmaktadır. Bu cihazlar, farklı alanlarda ve ihtiyaçlara göre kullanılmaktadır. Örneğin, mutfaklarda genellikle dijital termometreler tercih edilirken, endüstriyel alanlarda kızılötesi termometreler daha yaygın olarak kullanılmaktadır.

Kontakt Yöntemleri

Termometreler ve temas tabanlı sıcaklık ölçüm yöntemleri, sıcaklığı doğrudan ölçerek sonuçları elde etmek için kullanılan yöntemlerdir. Bu yöntemler, sıcaklıkla temas eden bir cihaz veya sensör kullanarak ölçüm yapar. İşte en yaygın kullanılan kontakt yöntemleri:

 • Termometreler: Sıcaklığı ölçmek için en yaygın kullanılan cihazlardır. Farklı tipleri bulunmakla birlikte, genellikle cıva termometreler veya dijital termometreler kullanılır. Cıva termometreler, cıva sütunu kullanarak sıcaklığı ölçer ve genellikle hassas ölçümler için tercih edilir. Dijital termometreler ise sıcaklığı elektronik olarak ölçer ve sonuçları dijital ekranda gösterir.
 • Temas tabanlı sıcaklık ölçüm yöntemleri: Bu yöntemler, sıcaklığı doğrudan ölçmek için temas eden sensörler kullanır. Örneğin, termokupl veya direnç termometreleri gibi sensörler kullanılarak sıcaklık ölçümü yapılabilir. Termokupl, farklı metallerin birleşimiyle oluşturulan bir sensördür ve sıcaklık değişiklikleriyle birlikte elektriksel bir sinyal üretir. Direnç termometreleri ise elektrik akımına karşı direnci ölçerek sıcaklığı belirler.

Bu kontakt yöntemleri, sıcaklığı doğrudan ölçerek hassas sonuçlar elde etmek için kullanılır. Ancak, dikkat edilmesi gereken faktörler bulunmaktadır. Örneğin, termometrelerin doğru kalibre edilmesi ve çevresel etkilerin minimize edilmesi önemlidir. Ayrıca, temas tabanlı yöntemlerde sensörlerin doğru şekilde yerleştirilmesi ve kullanılması da sonuçların doğruluğunu etkileyebilir.

Civa Termometreleri

Civa termometreleri, sıcaklığı ölçmek için kullanılan geleneksel bir ölçüm cihazıdır. Çalışma prensibi, civa adı verilen bir metalin genleşme özelliğine dayanır. Civa termometrelerinde, civa bir tüp içerisinde bulunur ve sıcaklık arttıkça civa genleşir, düşük sıcaklıklarda ise civa büzülür. Bu genleşme ve büzülme hareketleri, termometrenin üzerindeki ölçek üzerinde görüntülenir ve sıcaklığı belirlememize yardımcı olur.

close up thermometer showing high temperature
Civa Termometreleri

Civa termometreleri genellikle tıp, laboratuvarlar ve endüstriyel alanlarda kullanılır. Tıp alanında, ateş ölçümü için kullanılan civa termometreleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, laboratuvar ortamlarında hassas sıcaklık ölçümleri yapmak için de tercih edilirler. Endüstriyel alanlarda ise, sıcaklık kontrolü ve süreç izleme gibi uygulamalarda kullanılmaktadır.

Dijital Termometreler

Dijital termometreler, sıcaklığı elektronik olarak ölçen ve dijital bir ekran aracılığıyla sonucu gösteren cihazlardır. Geleneksel civa termometrelerine göre birçok avantaj sunarlar. İşte dijital termometrelerin avantajları ve dezavantajları:

 • Yüksek Hassasiyet: Dijital termometreler, yüksek hassasiyetle sıcaklığı ölçebilirler. Bu sayede daha doğru sonuçlar elde etmek mümkündür.
 • Kolay Okunabilirlik: Dijital termometrelerin büyük ve net ekranları vardır, bu da sıcaklık değerlerini kolayca okunabilir hale getirir.
 • Hızlı Ölçüm: Dijital termometreler, sıcaklık ölçümünü hızlı bir şekilde yapabilirler. Bu da zaman tasarrufu sağlar.
 • Çeşitli Ölçüm Birimleri: Dijital termometreler, Celsius, Fahrenheit ve Kelvin gibi farklı ölçüm birimlerinde sıcaklık ölçebilme özelliğine sahiptir.
7541412 42253
Dijital Termometreler

Dijital termometrelerin dezavantajları da bulunmaktadır:

 • Pil Kullanımı: Dijital termometreler pil ile çalışır ve pil ömrü sınırlıdır. Pilin bitmesi durumunda termometrenin kullanılamaması sorunu ortaya çıkabilir.
 • Duyarlılık: Bazı dijital termometreler, sıcaklık değişimlerine karşı daha az duyarlı olabilir. Bu da ölçümlerde hatalı sonuçlara neden olabilir.
 • Maliyet: Dijital termometreler, geleneksel civa termometrelere göre genellikle daha yüksek maliyetlidir.

Genel olarak, dijital termometreler sıcaklık ölçümünde kullanımı kolay, doğru sonuçlar veren ve çeşitli avantajlara sahip olan cihazlardır. Dezavantajlarına rağmen, dijital termometrelerin yaygın olarak tercih edildiği birçok uygulama alanı bulunmaktadır.

Kontak Dışı Yöntemler

Kontak dışı sıcaklık ölçüm yöntemleri, sıcaklığı doğrudan temas etmeden ölçmeye olanak sağlar. Bu yöntemler, özellikle hassas veya tehlikeli ortamlarda kullanışlıdır. Kontak dışı sıcaklık ölçümünde en yaygın kullanılan yöntemlerden biri kızılötesi termometrelerdir.

Kızılötesi termometreler, nesnelerin yüzeyinden yayılan kızılötesi ışınları algılayarak sıcaklık ölçümü yapar. Bu termometreler, nesnenin yüzeyine doğrultulduğunda, yüzeyden yayılan kızılötesi ışınları algılar ve bu ışınların yoğunluğunu ölçer. Ardından, ölçülen yoğunluk değerine göre nesnenin sıcaklığını hesaplar.

Kontak dışı sıcaklık ölçümünde kullanılan diğer yöntemler arasında termal kameralar, lazer termometreler ve ısı görüntüleme cihazları bulunur. Termal kameralar, nesnelerin yüzeyinden yayılan kızılötesi ışınları görüntüleyerek sıcaklık haritaları oluşturur. Lazer termometreler ise nesnenin yüzeyine lazer ışını göndererek geri yansıyan ışığın yoğunluğunu ölçer ve sıcaklık değerini hesaplar. Isı görüntüleme cihazları ise nesnelerin yüzeyinden yayılan kızılötesi ışınları görüntüler ve sıcaklık farklılıklarını belirginleştirir.

Kontak dışı sıcaklık ölçüm yöntemleri, özellikle hareketli veya uzak nesnelerin sıcaklığını ölçmek için kullanışlıdır. Ayrıca, tehlikeli veya zor erişilebilir ortamlarda da tercih edilirler. Kontak dışı sıcaklık ölçümü, hızlı ve güvenilir sonuçlar elde etmek için doğru şekilde kullanılmalı ve cihazların üreticinin talimatlarına göre kullanılmalıdır.

Sıcaklık Ölçümünde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Sıcaklık ölçümü yaparken doğru sonuçlar elde etmek için dikkat edilmesi gereken bazı faktörler bulunmaktadır. İlk olarak, sıcaklık ölçümü yapılacak ortamın stabil olması önemlidir. Ortamdaki hava akışı veya diğer dış etkenler, sıcaklık ölçüm sonuçlarını etkileyebilir. Bu nedenle, sıcaklık ölçümü yapmadan önce ortamın dikkatlice incelenmesi ve gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.

Isı ve Sıcaklık Nedir?

Bunun yanı sıra, sıcaklık ölçümünde kullanılan cihazın doğru şekilde kalibre edilmiş olması da önemlidir. Kalibrasyon, sıcaklık ölçüm cihazının doğru sonuçlar vermesi için yapılan bir ayarlama işlemidir. Eğer kullanılan cihaz doğru şekilde kalibre edilmemişse, ölçülen sıcaklık değerleri yanlış olabilir. Bu nedenle, sıcaklık ölçümü yapmadan önce cihazın kalibrasyonunun düzgün bir şekilde yapılması gerekmektedir.

Ayrıca, sıcaklık ölçümü yaparken kullanılan cihazın doğru şekilde yerleştirilmesi de önemlidir. Cihazın ölçüm yapacağı nokta, sıcaklığı doğru bir şekilde yansıtmalı ve ölçüm yapılacak yüzeye tam olarak temas etmelidir. Yanlış yerleştirilen bir cihaz, yanlış sıcaklık değerlerine neden olabilir. Bu nedenle, sıcaklık ölçümü yaparken cihazın doğru bir şekilde yerleştirilmesine dikkat edilmelidir.

Son olarak, sıcaklık ölçümü yaparken ölçüm süresine dikkat etmek de önemlidir. Bazı sıcaklık ölçüm cihazları, sıcaklık değerini doğru bir şekilde ölçmek için belirli bir süre gerektirebilir. Bu süreye dikkat etmek ve ölçüm süresini tamamlamadan önce cihazı hareket ettirmemek önemlidir. Aksi takdirde, ölçüm sonuçları yanıltıcı olabilir.

Çevresel Etkiler

Çevresel etkiler, sıcaklık ölçümünde önemli bir faktördür çünkü çevresel koşullar, ölçüm sonuçlarını doğrudan etkileyebilir. Örneğin, sıcaklık ölçümü yaparken ortamın nem oranı, hava basıncı ve diğer atmosferik koşullar sonucu etkileyebilir. Bu nedenle, doğru sonuçlar elde etmek için çevresel etkilerin dikkate alınması gerekmektedir.

Çevresel etkileri minimize etmek için bazı önlemler alınabilir. Öncelikle, sıcaklık ölçümü yapılacak ortamın stabil olması önemlidir. Ortamın sıcaklık dalgalanmalarına maruz kalması sonucu ölçüm sonuçları etkilenebilir. Bu nedenle, sıcaklık ölçümü yapılacak ortamın mümkün olduğunca sabit bir sıcaklıkta tutulması gerekmektedir.

elder woman struggling with high temperature
Hava Sıcaklığı

Ayrıca, sıcaklık ölçümü yaparken ortamın nem oranı da dikkate alınmalıdır. Yüksek nem oranı, ölçüm sonuçlarını etkileyebilir ve yanıltıcı sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle, sıcaklık ölçümü yapılacak ortamın nem oranının kontrol altında tutulması önemlidir.

Bunun yanı sıra, sıcaklık ölçümünde kullanılan cihazların kalibrasyonu düzenli olarak yapılmalıdır. Kalibrasyon, cihazların doğru ve güvenilir sonuçlar vermesini sağlar. Cihazların düzgün çalışması için kalibrasyonun düzenli olarak yapılması gerekmektedir.

Sonuç olarak, sıcaklık ölçümünde çevresel etkilerin dikkate alınması ve minimize edilmesi önemlidir. Ortamın stabil tutulması, nem oranının kontrol altında tutulması ve cihazların düzenli olarak kalibrasyonunun yapılması, doğru sonuçlar elde etmek için önemli faktörlerdir.

Kalibrasyon

Kalibrasyon, sıcaklık ölçüm cihazlarının doğru ve güvenilir sonuçlar vermesi için önemli bir adımdır. Sıcaklık ölçüm cihazları zamanla doğruluklarını kaybedebilir veya sapmalar gösterebilir. Bu nedenle düzenli olarak kalibrasyon yapılması gerekmektedir.

Kalibrasyon, bir sıcaklık ölçüm cihazının doğru bir referans değeriyle karşılaştırılması ve gerekli ayarlamaların yapılması işlemidir. Bu işlem, cihazın doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamak için oldukça önemlidir.

Kalibrasyonun nasıl yapılacağı, kullanılan sıcaklık ölçüm cihazına ve yöntemine bağlı olarak değişebilir. Genellikle kalibrasyon, profesyonel laboratuvar ortamlarında veya yetkili servislerde gerçekleştirilmektedir. Ancak bazı durumlarda kullanıcılar tarafından da yapılabilir.

İlk adım olarak, kalibrasyon için doğru bir referans değeri seçilmelidir. Bu genellikle sıcaklık standartları veya kalibrasyon cihazları kullanılarak yapılır. Referans değeri, sıcaklık ölçüm cihazının doğru bir şekilde ölçtüğünü doğrulamak için kullanılır.

Kalibrasyon işlemi, sıcaklık ölçüm cihazının ayarlarının kontrol edilmesi ve gerekli düzeltmelerin yapılmasıyla devam eder. Bu adımda, cihazın gösterdiği değerler ile referans değeri arasındaki farklar belirlenir ve ayarlamalar yapılır.

Kalibrasyonun düzgün bir şekilde yapılabilmesi için, uygun kalibrasyon ekipmanları ve teknik bilgi gereklidir. Bu nedenle, kalibrasyon işlemini uzmanlara veya yetkili servislere bırakmak en doğru tercih olacaktır.

Sonuç olarak, sıcaklık ölçüm cihazlarının düzgün çalışması ve doğru sonuçlar vermesi için kalibrasyon işlemi oldukça önemlidir. Kalibrasyon, cihazın doğruluğunu sağlamak ve güvenilirliğini artırmak için düzenli olarak yapılmalıdır.

Sera Etkisi Nedir adlı makalemiz için tıklayınız.

Reaksiyon Göster
 • 0
  alk_
  Alkış
 • 0
  be_enmedim
  Beğenmedim
 • 0
  sevdim
  Sevdim
 • 0
  _z_c_
  Üzücü
 • 0
  _a_rd_m
  Şaşırdım
 • 0
  k_zd_m
  Kızdım

MuhendislerNetTr Ekibi

Yazarın Profili
Paylaş
İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumlar (2)

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir