1. Anasayfa
 2. Terimler Sözlüğü

İnşaat Mühendisliği Terimleri ve Anlamları

İnşaat Mühendisliği Terimleri ve Anlamları
0

Bu terimler, inşaat mühendisliği alanındaki çeşitli konseptleri kapsayan bir sözlüktür. Eksik olduğunu düşündüğünüz ya da eklemek istediğiniz terimleri yazının alt kısmında bulunan yorumlar kısmından bizlere iletebilirsiniz.

İnşaat Mühendisliği İle İlgili Bazı Terimler ve Anlamları

 1. Temel Terimler:
  • Temel: Yapının ana taşıyıcı elemanı, zemine dayalı.
  • Zemin Etüdü: Yapının temel tasarımı için zemin özelliklerini inceleyen analiz.
  • Pilot Delik: Temelde destek sağlamak için delinmiş derin zemin deliği.
  • Radye Temel: Yapının tam tabanını kaplayan düz bir beton levha.
 2. Yapısal Terimler:
  • Taşıyıcı Sistem: Yapının taşıyıcı elemanları ve yapısal düzenlemelerin bütünü.
  • Kiriş: Yükleri desteklemek ve taşımak için kullanılan yatay taşıyıcı eleman.
  • Kolon: Yapının dikey taşıyıcı elemanı, genellikle dikdörtgen veya dairesel bir kesite sahiptir.
  • Perde Duvar: Yatay yükleri taşımak için kullanılan dikey yapı elemanı.
 3. Malzeme ve İnşaat Terimleri:
  • Betopan: Beton ve ahşap liflerle takviye edilmiş yapı malzemesi.
  • İskele: İnşaat sürecinde yapı elemanlarını desteklemek için kullanılan taşıyıcı sistem.
  • Armatur: Betonarme yapıların takviye edilmesi için kullanılan çelik çubuklar.
  • Pervaz: Pencere veya kapı açıklıklarının çevresindeki çerçeve.
 4. Toprak Mekaniği ve Geoteknik Terimler:
  • Konsolidasyon: Zeminin yük altında sıkışması ve hacminin azalması.
  • Sismik Tasarım: Yapının deprem etkilerine karşı direncini artırmak için tasarım.
  • Geotekstil: Zeminin mühendislik özelliklerini iyileştirmek için kullanılan tekstil malzemesi.
  • Drenaj: Zeminin suyunu etkili bir şekilde uzaklaştırmak için kullanılan sistem.
 5. İnşaat Yönetimi Terimleri:
  • Proje Yönetimi: İnşaat projelerini planlamak, uygulamak ve kontrol etmek için kullanılan yönetim süreci.
  • İnşaat Süreci: Bir yapının tasarımından başlayarak tamamlanmasına kadar olan aşamalar.
  • İnşaat Yöneticisi: İnşaat projesinin yönetiminden sorumlu olan profesyonel.
 6. Yapı Malzemeleri:
  • Çimento: Yapı malzemelerini bir arada tutmak için kullanılan bağlayıcı madde.
  • Tuğla: Kil veya beton malzemeden yapılan, genellikle duvar inşaatında kullanılan birim.
  • Asfalt: Yollar, otoparklar ve diğer döşeme uygulamalarında kullanılan esnek bir yapı malzemesi.
  • Çelik: Yapısal elemanlarda kullanılan dayanıklı bir metal malzeme.
 7. Güvenlik ve İş Sağlığı Terimleri:
  • İş Güvenliği: İnşaat sahasındaki çalışanların güvenliğini sağlamak için alınan önlemler.
  • İş Sağlığı: İnşaat sürecinde ortaya çıkabilecek sağlık risklerini yönetme ve önleme pratiği.
  • Güvenlik Barikatı: İnşaat sahasında tehlikeli alanları izole etmek için kullanılan engel.
 8. Toprak Mekaniği ve Zemin İyileştirme:
  • Zemin Stabilizasyonu: Zeminin taşıma kapasitesini artırmak veya sıvılaşma direncini iyileştirmek için yapılan müdahaleler.
  • Toprak Sıkışması: Zeminin üzerine uygulanan yük nedeniyle hacminin azalması.
  • Zemin Tarama: Yapının temeli için uygun zemin koşullarını belirlemek amacıyla yapılan yüzey incelemesi.
 9. İnşaat Yönetimi ve Planlama:
  • Proje Takvimi: İnşaat projesinin zaman çizelgesi, aktivitelerin sıralı bir şekilde planlanması.
  • Maliyet Tahmini: Bir inşaat projesinin maliyetini önceden tahmin etme süreci.
  • İş Paketi: Proje yönetiminde belirli bir görevi veya faaliyeti tanımlayan paketlenmiş çalışma birimi.
 10. Çevre ve Sürdürülebilirlik Terimleri:
  • Yeşil İnşaat: Çevre dostu malzemeler ve enerji tasarruflu tasarımı içeren sürdürülebilir inşaat uygulamaları.
  • Enerji Verimliliği: Yapıdaki enerji tüketimini azaltmak için kullanılan tasarım ve malzeme stratejileri.
  • Çevresel Etki Değerlendirmesi: Bir inşaat projesinin çevresel etkilerini değerlendirmek için yapılan analiz.
 11. Yapı Denetimi ve Kalite Kontrol:
  • Yapı Denetimi: İnşaat projelerinin yerine getirilmesi için tasarım ve yapı standartlarına uygunluğunu denetleyen süreç.
  • Kalite Kontrol: İnşaat malzemelerinin ve işçiliğin belirli standartlara uygunluğunu sağlama süreci.
 12. Hidrolik Mühendislik Terimleri:
  • Su Yolu: Su transferini, kontrolünü veya dağıtımını sağlamak için tasarlanmış kanal veya boru sistemi.
  • Pompaj İstasyonu: Sıvıları yüksek yerden düşük yere taşımak için kullanılan tesisat sistemi.
  • Sudan Yararlanma: Su kaynaklarını etkili bir şekilde kullanma ve yönetme süreci.
 13. Ulaştırma Mühendisliği Terimleri:
  • Köprü: Su, vadi veya yol geçitlerini sağlamak için kullanılan yapı.
  • Yol Altyapısı: Yolların temel, alt temel ve üst yapı katmanlarını içeren alt yapı bileşenleri.
  • Trafiğe Elverişlilik: Yol ve kavşakların trafiği rahatça yönetebilme yeteneği.
 14. Yapı Dinamiği Terimleri:
  • Titreşim Analizi: Yapıların deprem veya rüzgar gibi etkenlere karşı tepkisini inceleyen analiz.
  • Modal Analiz: Yapının salınımlarını ve tepkilerini belirlemek için kullanılan bir analiz yöntemi.
  • Rijitlik: Yapının katmanlar arasındaki direnç ve dayanıklılık.
 15. Enerji ve Elektrik Terimleri:
  • Elektrik Tesisatı: Bir binanın içindeki elektrik sistemini oluşturan kablolar, prizler ve paneller.
  • Enerji Verimliliği: Binaların veya sistemlerin enerji tüketimini azaltmak için alınan önlemler.
  • Güç Dağıtımı: Elektrik enerjisinin farklı noktalara yönlendirilmesi.
 16. İnşaat Teknolojisi Terimleri:
  • Prefabrikasyon: Yapı elemanlarının fabrikada üretilip daha sonra inşaat sahasına taşınması ve birleştirilmesi süreci.
  • Yalıtım: Bina elemanlarını dış etkilerden (ısı, ses, su) korumak için kullanılan malzemeler.
  • Sismik İzolasyon: Binaları deprem sarsıntılarından korumak için kullanılan teknikler.
 17. Yapı Fiziği Terimleri:
  • Termal Konfor: İnsanların bir ortamdaki sıcaklık, hava hızı ve nemle ilgili rahatlık seviyeleri.
  • Ventilasyon: Bir binada temiz hava akışını sağlamak için kullanılan sistem.
  • Passivhaus: Yüksek enerji verimliliğine sahip, düşük enerji tüketimli konut tasarım standartları.
 18. Yapısal Sağlamlık ve Dayanıklılık Terimleri:
  • Elastisite: Bir malzemenin kuvvet uygulandığında orijinal formuna geri dönme yeteneği.
  • Plastisite: Bir malzemenin kuvvet uygulandığında şeklinin kalıcı olarak değişme yeteneği.
  • Yorulma Direnci: Malzemenin tekrarlayan yük uygulamalarına karşı direnci.
 19. Sismik Tasarım Terimleri:
  • Sismik Zonlama: Bir bölgenin deprem potansiyelini belirleme süreci.
  • Sismik İnceleme: Yapıların deprem güvenliği açısından incelenmesi ve değerlendirilmesi.
  • Sismik İzolatörler: Binaları deprem sırasında titreşimlere karşı korumak için kullanılan cihazlar.
 20. İnşaat Mühendisliği İşlemleri:
  • İnşaat Planı: Yapının tasarımını, zaman çizelgesini ve kaynakları içeren genel bir doküman.
  • Arazi Düzenleme: İnşaat sahasının düzenlenmesi, kazı, dolgu ve peyzaj gibi işlemleri içerir.
  • İş Programı: İnşaat projelerinin belirli görevleri ve süreçleri için belirlenen bir plan.

Reaksiyon Göster
 • 0
  alk_
  Alkış
 • 0
  be_enmedim
  Beğenmedim
 • 0
  sevdim
  Sevdim
 • 0
  _z_c_
  Üzücü
 • 0
  _a_rd_m
  Şaşırdım
 • 0
  k_zd_m
  Kızdım

MuhendislerNetTr Ekibi

Yazarın Profili
Paylaş
İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir