1. Anasayfa
 2. Terimler Sözlüğü

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Terimleri ve Anlamları

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Terimleri ve Anlamları
0

İşte bazı elektrik-elektronik mühendisliği terimleri ve anlamları:

 • Elektrik Akımı (I): Elektrik yüklerinin bir noktadan diğerine hareket etmesi, genellikle amper birimi ile ölçülür.
 • Gerilim (V): Elektrik potansiyel farkı, bir devredeki elektrik yüklerinin hareket etme eğilimini ifade eder, genellikle volt birimi ile ölçülür.
 • Direnc (R): Bir devreden akan akımın gerilime olan direncini ifade eden özellik, ohm birimi ile ölçülür.
 • Ohm Kanunu: Bir devredeki akım, gerilim ve direncin ilişkisini ifade eden temel elektrik yasası, I=V/R.
 • Direnç Renk Kodu: Direnç değerlerini belirlemek için dirençlerin renk kodunu kullanma yöntemi.
 • Kapasitör: Elektrik yüklerini depolayan bir elektronik bileşen.
 • Endüktans: Bir devrenin elektrik akımına tepki gösterme eğilimini ifade eden özellik, genellikle henry birimi ile ölçülür.
 • Transistör: Elektronik sinyalleri kontrol etmek için kullanılan yarı iletken bir cihaz.
 • Diyot: Elektrik akımının bir yönde geçmesine izin veren ve diğer yönde geçmesini engelleyen yarı iletken bir cihaz.
 • Entegre Devre (IC): Bir veya birden fazla yarı iletken bileşeni içeren entegre bir paketteki elektronik devre.
 • Elektrik Devresi: Elektrik akımının belirli bir yolda dolaştığı yapı, genellikle dirençler, transistörler ve diğer bileşenleri içerir.
 • Analog Sinyal: Sürekli ve düzenli bir dalga formuna sahip olan elektrik sinyali.
 • Sayısal Sinyal: Kesikli ve belirli seviyelerde değerlere sahip olan elektrik sinyali.
 • Elektrik Güç Sistemi: Elektrik enerjisinin üretildiği, iletimi ve dağıtımını sağlayan sistem.
 • Elektromıknatıs: Elektrik akımının etkisiyle manyetik alan üreten bir cihaz.
 • Frekans (f): Bir sinyalin birim zamandaki tekrar sayısı, genellikle hertz birimi ile ölçülür.
 • Watt (W): Güç birimi, voltaj ile akım çarpımı olarak ifade edilir.
 • Otomasyon: Makinelerin veya sistemlerin otomatik olarak kontrol edildiği sistemlerin tasarımı ve uygulanması.
 • Elektriksel Entegrasyon: Elektrik ve elektronik sistemlerin bir araya getirilmesi ve birbiriyle etkileşimde bulunması.
 • Verici (Transmitter): Elektrik sinyallerini radyo dalgalarına dönüştüren cihaz.
 • Op-Amp (Operational Amplifier): İki girişli yüksek kazançlı bir amplifikatör devresi.
 • PID Kontrol: Proportional-Integral-Derivative, bir kontrol sistemi tasarımı için kullanılan bir metodoloji.
 • Güç Faktörü: Alternatif akım devrelerinde, gerçek gücün görünür güce olan oranını ifade eden bir terim.
 • Elektrik Güç Sistemi Analizi: Büyük ölçekli güç sistemlerinin analizi ve tasarımı ile ilgilenen mühendislik dalı.
 • Elektromanyetik Uyum (EMC): Elektrik ve elektronik sistemlerin birbirleriyle ve dış çevreleriyle uyumlu çalışabilme yeteneği.
 • Elektron Mikroskobu: Elektron demetlerini kullanarak nesneleri incelemek için kullanılan bir mikroskop.
 • Radyo Frekans (RF): Elektromanyetik spektrumun bir bölümü, genellikle iletişim sistemlerinde kullanılır.
 • Ayrık Elemanlar Analizi (DEA): Elektrik devrelerini matematiksel olarak analiz etmek için kullanılan bir yöntem.
 • Harmonik Analiz: Elektrik devrelerindeki harmonik bileşenleri inceleyerek sistem performansını değerlendiren bir analiz yöntemi.
 • Elektronik Ticaret (E-Ticaret): İnternet üzerinden ürün ve hizmet ticareti.
 • Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI): Manyetik alanlar ve radyo dalgaları kullanarak iç organları görüntüleme yöntemi.
 • Analog-Dijital Dönüştürücü (ADC): Analog sinyalleri sayısal formata çeviren bir elektronik cihaz.
 • Devre Tasarımı: Elektrik devrelerinin tasarımı, analizi ve optimizasyonu.
 • Elektriksel Enerji Depolama: Elektrik enerjisini depolamak için kullanılan teknolojilerin tasarımı ve uygulanması.
 • Mikrodenetleyici: Bir bilgisayarın temel işlevlerini yerine getiren entegre devre.
 • FPGA (Field-Programmable Gate Array): Kullanıcıların programlamalarına ve uygulamalarına göre özelleştirilebilen bir tür entegre devre.
 • Elektrik Arıza Akımı: Bir elektrik devresindeki arızayı tespit etmek için kullanılan akım ölçümü.
 • Elektrik Enerjisi Yönetimi: Elektrik enerjisi kullanımını optimize etmek için stratejiler geliştirmek ve uygulamak.
 • Elektronik Devre Simülasyonu: Elektronik devrelerin bilgisayar tabanlı modellerini kullanarak performanslarının simülasyonunu yapma.
 • Elektriksel Aşırı Akım Koruması: Bir devredeki akımın belirli bir değeri aştığında devreyi korumak için kullanılan önlemler.
 • Mikroelektronik: Entegre devrelerin ve mikroçiplerin tasarımı, üretimi ve uygulanmasıyla ilgilenen mühendislik dalı.
 • Veri Haberleşmesi: Bilgisayarlar arasında veya diğer cihazlarla bilgi alışverişi için kullanılan teknikler ve protokoller.
 • Elektriksel Emniyet: Elektrikle ilgili tehlikeleri önlemek ve kullanıcıları korumak için alınan önlemler.
 • Elektrik Enerjisi Dönüşümü: Bir enerji formunu elektrik enerjisine dönüştürme süreçleri, örneğin güneş panelleri veya rüzgar türbinleri.
 • Elektronik Devre Optimizasyonu: Devrelerin performansını ve verimliliğini artırmak için tasarım parametrelerini optimize etme süreci.
 • Fiber Optik: Bilgiyi ışık dalgaları aracılığıyla ileten ve genellikle iletişim sistemlerinde kullanılan bir iletim ortamı.
 • Elektrik Güvenliği Standartları: Elektriksel ekipmanların tasarımı ve kullanımıyla ilgili belirlenmiş güvenlik standartları.
 • Elektronik Devre Montajı: Entegre devrelerin, bileşenlerin ve diğer elektronik parçaların bir araya getirilip bir kart üzerinde montaj edilmesi.
 • Elektronik Ticaret: İnternet üzerinden yapılan ticaret faaliyetleri, online alışveriş ve dijital ticaret.
 • Elektrik Şebekesi: Elektrik enerjisinin üretildiği, iletimi yapıldığı ve tüketicilere dağıtıldığı ağ.
 • Elektronik Haberleşme: Elektronik cihazlar arasındaki veri ve bilgi alışverişini sağlayan sistemler.
 • Elektrik Ekipmanları: Elektrik enerjisi ile çalışan cihazlar ve ekipmanlar, örneğin transformatörler, anahtarlar, vb.
 • Elektronik Devre Testi: Bir elektronik devrenin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için yapılan testler.
 • Elektrik Şalt Panosu: Bir binanın veya bir tesisin elektrik dağıtım sistemini kontrol etmek için kullanılan panel.
 • Yarı İletken: Elektrik akımını belirli bir derecede ileten, ancak tam bir iletken olmayan malzeme.
 • Elektronik Güvenlik Sistemleri: Binaları, tesisleri veya bilgi sistemlerini korumak için kullanılan elektronik sistemler.
 • Elektronik Devre Güç Kaynakları: Elektronik cihazların çalışması için gerekli olan güç sağlayan kaynaklar.
 • Enerji Verimli Elektronik: Elektronik cihazların enerjiyi daha etkili bir şekilde kullanmasını sağlamak için tasarlanmış sistemler.
 • Telekomünikasyon Sistemleri: Ses, veri ve video gibi bilgilerin iletimi için kullanılan iletişim sistemleri.
 • Elektronik Mühendislik Standartları: Elektrik ve elektronik mühendislik alanında kullanılan standartlar ve yönergeler.

Reaksiyon Göster
 • 0
  alk_
  Alkış
 • 0
  be_enmedim
  Beğenmedim
 • 0
  sevdim
  Sevdim
 • 0
  _z_c_
  Üzücü
 • 0
  _a_rd_m
  Şaşırdım
 • 0
  k_zd_m
  Kızdım

MuhendislerNetTr Ekibi

Yazarın Profili
Paylaş
İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir