1. Anasayfa
 2. Çevre Mühendisliği

Çevre Mühendisliği Nedir?

Çevre Mühendisliği Nedir?
Çevre Mühendisliği Nedir?
1

Çevre mühendisliği, çevre ile ilgili sorunları anlama, değerlendirme ve çözme sürecinde uzmanlık sağlayan bir mühendislik dalıdır. Bu disiplin, çevresel faktörlerin insan sağlığı, ekosistemler ve toplumlar üzerindeki etkilerini inceleyerek sürdürülebilir çözümler geliştirmeyi amaçlar. Çevre mühendisleri, hava, su, toprak ve atıklar gibi çeşitli çevresel unsurlar üzerinde çalışarak çevresel kaliteyi korumaya ve iyileştirmeye yönelik projeler geliştirirler.

Çevre mühendisliğinin temel alanları şunlardır:

 1. Hava Kirliliği Kontrolü: Atmosferdeki kirleticilerin izlenmesi, kontrol edilmesi ve azaltılması için çözümler geliştirme.
 2. Su ve Atık Su Yönetimi: Su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımını sağlamak, su kirliliği kontrolü ve atık su arıtımı gibi konularda çalışma.
 3. Toprak Kirliliği ve Çevresel Jeoteknik Mühendislik: Toprağın kirliliğini değerlendirme ve düzeltme, arazi kullanımı planlaması ve çevresel mühendislik projeleri.
 4. Atık Yönetimi: Atıkların düzenli depolanması, geri dönüşüm ve atıkların azaltılması gibi konuları içerir.
 5. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED): Çeşitli projelerin çevresel etkilerini değerlendirmek ve sürdürülebilirlik açısından analiz etmek.
 6. Çevresel Politika ve Yönetim: Çevre politikalarının oluşturulması, uygulanması ve izlenmesi.

Çevre mühendisleri, bilimsel prensipleri mühendislik uygulamalarıyla birleştirerek çevresel sorunlara çözümler sunarlar. Bu çözümler genellikle insan sağlığını koruma, ekosistemleri sürdürülebilir bir şekilde yönetme ve doğal kaynakları etkili bir biçimde kullanma amacını taşır.

Çevre Mühendisleri Ne İş Yapar?

Çevre mühendisleri, çevresel sürdürülebilirlik ve koruma konularında uzmanlaşmış profesyonallerdir. Çeşitli görevler ve sorumluluklar üstlenirler. İşte çevre mühendislerinin genel olarak yaptığı işlerden bazıları:

 1. Çevresel Değerlendirme ve İzleme: Çevre mühendisleri, çeşitli endüstriyel faaliyetlerin ve projelerin çevresel etkilerini değerlendirir ve izler. Bu, çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) süreçlerini içerebilir.
 2. Hava, Su ve Toprak Kalitesi Kontrolü: Hava kirliliği, su kirliliği ve toprak kirliliği gibi çevresel faktörleri izler, ölçer ve kontrol eder. Bu, çevre standartlarına uyum sağlama ve çevresel kaliteyi iyileştirme amacını taşır.
 3. Atık Yönetimi: Atık üretimini azaltma, geri dönüşümü teşvik etme ve atıkları güvenli bir şekilde bertaraf etme konularında çalışır.
 4. Su ve Atık Su Arıtımı: Su kaynaklarını koruma, atık suları arıtma ve temiz su temini gibi su ve atık su yönetimi konularında projeler geliştirir.
 5. Çevre Düzenlemesi ve Rehberlik: Çevre mühendisleri, çevre düzenlemelerine uymak için endüstrilere rehberlik eder, çevresel standartlara uyum sağlamalarına yardımcı olur.
 6. Sürdürülebilir Kalkınma Projeleri: Çevre mühendisleri, sürdürülebilir enerji, yeşil bina tasarımı ve diğer sürdürülebilir kalkınma projelerinde görev alabilirler.
 7. Çevresel Eğitim ve Farkındalık: Toplumda çevre bilincini artırmak ve çevresel sorunlar hakkında bilgi sağlamak için eğitim programları düzenlerler.
 8. Çevresel Politika ve Yönetim: Çevre mühendisleri, çevre politikalarının oluşturulması, uygulanması ve izlenmesine katkıda bulunabilirler.
 9. Risk Değerlendirmesi ve Acil Durum Yönetimi: Çevre mühendisleri, çevresel riskleri değerlendirir ve acil durum planları geliştirirler.

Çevre mühendisleri genellikle laboratuvar ortamında deneyler yaparlar, saha çalışmaları yaparlar ve mühendislik tasarımları oluştururlar. Ayrıca, hükümet kurumları, danışmanlık firmaları, endüstriyel tesisler, çevre örgütleri ve araştırma kurumları gibi çeşitli sektörlerde görev alabilirler. Çalışma alanları geniş bir yelpaze sunar, çünkü çevre mühendisliği, çeşitli endüstrilerde çevresel sürdürülebilirlik ve koruma konularında kapsamlı bir etki sağlama potansiyeline sahiptir.

Reaksiyon Göster
 • 0
  alk_
  Alkış
 • 0
  be_enmedim
  Beğenmedim
 • 0
  sevdim
  Sevdim
 • 0
  _z_c_
  Üzücü
 • 0
  _a_rd_m
  Şaşırdım
 • 0
  k_zd_m
  Kızdım

MuhendislerNetTr Ekibi

Yazarın Profili
Paylaş

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorumlar (1)

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir