1. Anasayfa
 2. Terimler Sözlüğü

Bilgisayar Mühendisliği Terimleri ve Anlamları

Bilgisayar Mühendisliği Terimleri ve Anlamları
0

Bazı bilgisayar mühendisliği terimleri ve anlamları:

 • Mikrodenetleyici: Bir mikrodenetleyici, genellikle gömülü sistemlerde kullanılan, işlemci, bellek ve giriş/çıkış portları gibi temel özelliklere sahip entegre bir devre.
 • Veri Entegrasyonu: Farklı veritabanları, uygulamalar veya sistemler arasında veri akışını sağlamak amacıyla yapılan entegrasyon çalışmaları.
 • DevOps: Yazılım geliştirme (Development) ve operasyonel (Operations) süreçlerin birleştirilmesini hedefleyen bir kültür ve iş uygulaması.
 • Docker: Yazılımların konteynerlarda çalıştırılmasını sağlayan bir platform.
 • Agile: Yazılım geliştirme süreçlerinde esneklik ve müşteri odaklılık prensiplerine dayanan bir metodoloji.
 • Cloud Computing: Bilgisayar kaynaklarının internet üzerinden sağlandığı ve paylaşıldığı bir hizmet modeli.
 • Veri Ambarı (Data Warehouse): Büyük miktarlardaki veriyi depolamak, işlemek ve raporlamak için kullanılan özel bir veri depolama sistemidir.
 • Kriptografi: Bilgiyi koruma amacıyla şifreleme ve şifre çözme tekniklerini inceleyen bilim dalı.
 • Raspberry Pi: Küçük boyutlu, düşük maliyetli bir bilgisayar kartı ve işlemci birimidir, genellikle öğrenme amaçlı projelerde kullanılır.
 • Web Servisi: İnternet üzerinden, farklı platformlardaki uygulamaların birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayan yazılım bileşenleri.
 • Veri Madenciliği (Data Mining): Büyük veri setlerinde desenleri, ilişkileri ve bilgileri keşfetmek amacıyla istatistiksel ve matematiksel yöntemleri kullanma süreci.
 • Yapay Zeka (AI): Bilgisayar sistemlerine insan benzeri düşünme ve öğrenme yetenekleri kazandırmak için kullanılan bir alan.
 • Finite State Machine (FSM): Bir sistemdeki durumların belirli durumlar arasındaki geçişlerini modelleyen bir matematiksel model.
 • JIRA: Yazılım geliştirme süreçlerini yönetmek, takip etmek ve raporlamak için kullanılan bir proje yönetimi aracı.
 • Scrum: Yazılım geliştirme süreçlerinde kullanılan çevik bir proje yönetim metodolojisi.
 • API (Application Programming Interface): Uygulama programlama arayüzü; yazılımlar arasında iletişim kurmak için kullanılan belirli bir protokol veya set.
 • GPU (Graphics Processing Unit): Grafikleri işleme ve görüntü oluşturma için özel olarak tasarlanmış bir bilgisayar bileşeni.
 • Full Stack Developer: Hem ön uç (frontend) hem de arka uç (backend) geliştirmeye hakim olan bir yazılım geliştirici.
 • Load Balancing: Bir ağdaki veya bir sistemdeki yükü dengelemek amacıyla trafik yönetimi yapan bir teknik.
 • Cybersecurity: Bilgisayar sistemlerini, ağları ve verileri koruma amacıyla kullanılan güvenlik önlemleri ve teknolojileri.
 • Machine Learning: Bilgisayar sistemlerinin veri analizi yaparak öğrenme yeteneğini geliştirmesine odaklanan yapay zeka alt dalı.
 • Responsive Design: Web sitelerinin veya uygulamaların farklı ekran boyutlarına uyum sağlaması için tasarlanması.
 • Big Data: Büyük veri setlerini analiz etme, depolama ve işleme yeteneklerini içeren bir konsept.
 • Microservices: Büyük yazılım uygulamalarını küçük, bağımsız hizmetlere ayırmak ve yönetmek için kullanılan bir mimari yaklaşımı.
 • Distributed Systems: Bilgisayar ağlarında ve sistemlerde kaynakların dağıtılması ve yönetilmesi ile ilgilenen bir alan.
 • Version Control: Yazılım geliştirme süreçlerinde kodun değişikliklerini takip etmek ve yönetmek için kullanılan sistemler, örneğin Git.
 • Scalability: Bir sistem veya uygulamanın büyüklüğünü ve kapasitesini artırma yeteneği.
 • UX Design (User Experience Design): Kullanıcı deneyimini geliştirmek için tasarım prensiplerini ve kullanıcı araştırmalarını içeren bir süreç.
 • Firmware: Donanım ile yazılım arasında bulunan, genellikle mikrodenetleyicilere yüklenen özel yazılım.
 • GraphQL: Veri alışverişi için kullanılan bir sorgu dilidir; özellikle web servislerinde veri talep etmek veya göndermek için kullanılır.
 • Quantum Computing: Kuantum bilgisayarlarını kullanarak bilgi işleme süreçlerini gerçekleştiren bir bilgisayar bilimi dalı.
 • Serverless Computing: Uygulamaların altyapı yönetimi olmaksızın, sadece kodu üzerinden çalıştığı bir bulut bilişim modeli.
 • Deep Learning: Yapay zeka alanında, sinir ağlarının çok katmanlı yapılarına odaklanan bir alt dal.
 • Blockchain: Dağıtık defter teknolojisi; kripto paraların (örneğin, Bitcoin) temelini oluşturan yapı.
 • Continuous Integration (CI): Yazılım geliştirme sürecinde, kod değişikliklerinin sürekli olarak entegre edildiği bir yöntem.
 • Natural Language Processing (NLP): Bilgisayarların insan dilini anlaması ve işlemesi için kullanılan yapay zeka teknikleri.
 • Augmented Reality (AR): Gerçek dünyayı canlı, bilgisayar tarafından üretilmiş bilgilerle zenginleştirmek için kullanılan teknoloji.
 • Continuous Deployment (CD): Yazılım geliştirme sürecinde, kodun sürekli olarak canlı ortama dağıtılması yöntemi.
 • DevSecOps: Yazılım geliştirme (Dev), güvenlik (Sec), ve işletme (Ops) ekiplerinin bir araya gelerek güvenli yazılım geliştirmeye odaklandığı bir kültür ve süreç yaklaşımı.
 • Server-Side Rendering (SSR): Web sayfalarının sunucu tarafında oluşturulması ve tarayıcıya hazır hale getirilen HTML’in gönderilmesi.
 • Internet of Things (IoT): Nesnelerin interneti; fiziksel cihazların internet üzerinden birbirleriyle iletişim kurabilme yeteneği.
 • Containerization: Yazılım uygulamalarını hafif, taşınabilir ve bağımsız birimlere ayırma ve bu birimleri konteynerlarda çalıştırma işlemi (örneğin Docker).
 • Reactive Programming: Tepkisel programlama; veri akışlarına tepki gösteren ve bu veri akışları üzerinde işlemler gerçekleştiren bir programlama paradigmadır.

Reaksiyon Göster
 • 0
  alk_
  Alkış
 • 0
  be_enmedim
  Beğenmedim
 • 0
  sevdim
  Sevdim
 • 0
  _z_c_
  Üzücü
 • 0
  _a_rd_m
  Şaşırdım
 • 0
  k_zd_m
  Kızdım

MuhendislerNetTr Ekibi

Yazarın Profili
Paylaş
İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir